Bể nước ngầm Sơn Hà - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN